#13 CP2 Mix 2 Midwest Seed

#13 CP2 Mix 2 Midwest Seed

#13 CP2 Mix 2 Midwest Seed

Description

  • 2.6 pls lb. Little Bluestem
  • 0.8 pls lb. Big Bluestem and/or Indiangrass
  • 0.7 pls lb. Switchgrass
  • 2.3 pls lb. Alfalfa
  • 1.0 pls lb. 15-Species MO & Adjacent State Wildflower/Legumes