#14A CP2 Mix 3 Midwest Seed – Sign Up 45

#14A CP2 Mix 3 Midwest Seed – Sign Up 45

#14A CP2 Mix 3 Midwest Seed – Sign Up 45

Description

  • 1.9 pls lb. Little Bluestem
  • 0.8 pls lb. Big Bluestem and/or Indiangrass
  • 1.4 pls lb. Switchgrass
  • 1.1 pls lb. Alfalfa
  • 1.1 pls lb. Lespedeza